Nieuwsbrief maart

Frisse start na de voorjaarsvakantie

Voor de voorjaarsvakantie hebben we met de hele school Carnaval gevierd. Er werd gedanst, gezongen, geturnd, gedichtjes voorgelezen en zelfs gegoocheld tijdens de Wingerd Express in de vorm van een talentenshow. Wat was het leuk om alle kinderen, juffen en meesters zo leuk verkleed te zien. Met een polonaise hebben we deze dag swingend afgesloten.

Na de welverdiende voorjaarsvakantie zijn we weer fris gestart. In deze nieuwsbrief zult u informatie vinden over de Week van de Lentekriebels en de Grote Rekendag die deze maand gaan plaatsvinden. Ook hebben de kinderen van de groepen 8 kennis gemaakt met de musical die aan het eind van het schooljaar gespeeld zal worden. 

Vanaf zondag 10 maart zal de Ramadan van start gaan, we wensen ouders die hieraan meedoen een fijne vastenperiode. 

Het belooft weer een maand vol interessante activiteiten te worden!


Belangrijke data

Activiteit Datum
Informatieavond groep 7 Kroonkruid (Van Beethovenlaan heeft al eerder plaatsgevonden) donderdag 7 maart
Leerlingprofielen groep 4 t/m 8 uit Leerling in Beeld worden gedeeld met ouders vrijdag 8 maart
Start Ramadan zondag 10 maart
Week van de lentekriebels maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart
Grote Rekendag woensdag 20 maart
Palmzondag zondag 24 maart
Pré-advies VO groep 7 locatie Van Beethovenlaan maandag 25 maart
Informatieavond MR: Social Media dinsdag 26 maart
Pré-advies VO groep 7 locatie Kroonkruid woensdag 27 maart
Paasviering donderdag 28 maart
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart
Pasen zondag 31 maart en maandag 1 april

Week van de lentekriebels

In de week van 18 maart tot en met 22 maart vieren wij de Week van de Lentekriebels op school. Dit is een nationale projectweek, waarbij in het basisonderwijs een hele week voorlichting wordt gegeven met betrekking tot een thema.

Dit jaar staat het thema 'Weerbaar online' centraal. De online wereld is een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven van kinderen. Kinderen die goed om kunnen gaan met de online wereld noemen we 'online weerbaar'. Door thuis én op school aandacht te besteden aan online weerbaarheid, leren kinderen veiliger online te zijn. Dit draagt bij aan het voorkomen van online grensoverschrijdend gedrag.

We willen u informeren dat wij als school afwegingen maken welke leerstof we aanbieden, zodat de leerstof aansluit bij de leefwereld en leeftijd van de kinderen. 

Op 26 maart wordt er vanuit de MR een informatieavond georganiseerd met het thema 'Social Media'. Deze avond sluit ook mooi aan op de Week van de Lentekriebels. U bent hierbij van harte welkom! 


Hulpouders gezocht

Op de Van Beethovenlaan zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden te helpen in de ochtend bij het lezen en/of rekenen in de groepen 1 t/m 4. Als u hier interesse in heeft kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.


Grote Rekendag

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten en het is een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken.

De titel van de 22e Grote Rekendag is ‘Gegevens gesnapt’. Een Grote Rekendag over data en statistiek.

Tijdens deze Grote Rekendag is er veel aandacht voor onderliggende vaardigheden als:

  • Zelf data verzamelen: Verzamelen, ordenen en categoriseren
  • Zelf data verwerken: Gegevens bekijken, goed in beeld brengen, en verbanden leggen.

Wij kijken uit naar een zeer leervolle rekenochtend!


Hoofdluis

De voorjaarsvakantie is weer achter de rug. Na elke vakantie vragen wij u weer even een controle te doen bij uw kind met betrekking tot hoofdluis. Wanneer u hoofdluis constateert wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 


Hemel & Aarde

Grond

Of je er nu hoog boven zweeft, languit op ligt of er diep in graaft: de grond is er altijd, voor iedereen. Je staat erop en je bouwt erop, alles begint van de grond af aan of eindigt met de grond gelijk. De komende weken gaan onze lessen levensbeschouwing over Grond.

In de grond

In de grond gebeuren interessante dingen. Als je de tijd neemt om een beetje grond uit te graven, vind je daar wortels, diertjes, steentjes of bollen. Het is veel levendiger dan je misschien dacht. Je kunt de grond loswoelen en aanstampen, je hakken erin zetten en er languit op liggen.

Onder de grond

Nog dieper onder de grond spelen zich dingen af die geheimzinnig zijn en met het oog niet te zien. In veel culturen bestaan verhalen over kleine wezens die onder de grond leven. In de lessen vertellen we zulke verhalen. De kleine aardwezentjes laten zich soms zien, bemoeien zich met mensen en zijn niet altijd even aardig of goedgemutst.

Bijzondere grond

Sommige grond is heilig en heel bijzonder. In de lessen verkennen we daar voorbeelden van. Mensen begraven hun dierbaren en zo ontstaan bijzondere plaatsen, waar je naartoe gaat om personen te herdenken en stil te staan bij vroeger en nu.

Veel mensen hebben ook een bijzondere band met de plek waar ze geboren zijn, hun geboortegrond. Met oudere kinderen verkennen we welke gevoelens die grond oproept.

Ook in de Bijbel gaat het over bijzondere, heilige grond. Bijvoorbeeld het verhaal waarin Mozes God ontmoet op een plek waar een struik vlam vat zonder te verteren. Als hij dichterbij komt hoort hij de stem van God, die hem zegt dat hij op heilige grond staat.

In andere culturen is eigenlijk elke grond heilig. Een mooi voorbeeld daarvan is de verering van Moeder Aarde, door volken in het Andesgebergte.

Al deze verschillende kanten van Grond gaan we de komende weken met de kinderen verkennen. En natuurlijk leven we dit voorjaar ook toe naar het Paasfeest, een prachtig lentefeest waarin we het leven vieren.


  • De school al in Paassfeer is?
  • De musical van de groepen 8 bekend is... 'Camping de Hooiberg'?
  • Groep 7 hard bezig is met het theoretisch verkeersexamen?
  • De Lego League begonnen is op locatie Kroonkruid?
  • Wij elke ochtend tijdens de eerste pauze fruit eten en water drinken?
  • De bekende 'Wingerd'- bidon op veel kindertafels te zien is?

Nieuwe leerlingen op De Wingerd!

1/2A Davy
1/2D Sophie
ISK Ammar
ISK Nader
ISK Zofia

Welkom en veel plezier bij ons op school!


Meer De Wingerd? Volg ons op Instagram!