Nieuwsflits januari

Beste wensen 2024

Het nieuwe jaar is van start gegaan. We kijken terug op een geslaagd kerstfeest op beide locaties. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hadden de kerstmusical verzorgd voor de hele school en dit was een groot succes. Mede dankzij de ouderraad en de ouderbijdrage konden we met elkaar een fijne kerstsfeer neerzetten op school. Het zag er allemaal prachtig uit.

Alle kinderen werden op 8 januari verrast met een prachtige 'Wingerd-bidon'. Ook dit jaar gaan we gezond van start. We stimuleren het waterdrinken en vinden het erg leuk om te kunnen delen dat we op school in samenwerking met de Gemeente Zuidplas watertappunten krijgen. Komende maand zullen op de Van Beethovenlaan twee watertappunten gerealiseerd worden. Op de locatie Kroonkruid zal dit gerealiseerd worden in de nieuwbouw. 


Belangrijke data

Activiteit Datum
Hoofdluischeck Maandag 8 december t/m 12 januari
Studiedag/lesvrij Maandag 15 januari
MR vergadering Donderdag 18 januari
Adviesgesprekken groep 8 Maandag 22 januari
Koffieochtend met directie Dinsdag 23 januari
Rapportgesprekken 3 t/m 8 Maandag 29 januari t/m vrijdag 2 februari
Informatieavond vanuit de MR Social Media Dinsdag 26 maart

Koffieochtend met directie

Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 23 januari van 08.30 uur tot en met 09.30 uur met directie een kopje koffie te komen drinken. Tijdens de koffiemomenten willen we verschillende onderwerpen langs laten komen. Bij dit eerste koffiemoment zal het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra aan bod komen.


Hemel en aarde 

Wat veel!

Alles wat veel is, maakt indruk. Veel geluid, veel eten, veel verschillen, veel geld. Soms verwonder je je over iets wat veel is, bijvoorbeeld de ontelbare sterren aan de hemel of al de verschillende dieren en planten die op de aarde leven. En soms roept wat veel is ook vragen en dilemma’s op. Wanneer is het genoeg? Wat kun je delen?

Alles wat veel is, maakt indruk.

Onderbouw

Met kinderen van groep 1 en 2 bedenken we wat veel is: al die dingen die je niet kunt tellen zoals zandkorrels of sneeuwvlokken. Er is een les waarin de kleuters ervaren wat heel veel stemmen teweeg kunnen brengen, door samen te zingen. In een andere les luisteren we naar een Indiaas verhaal over een hebberige koning en een roepie-boom.
Natuurlijk zijn er suggesties voor in de hoeken, om veel te lezen, experimenteren, kleuren, bouwen, spelen.

Middenbouw

De kinderen verwonderen zich over de verbazingwekkende veelheid in de wereld om hen heen en stellen elkaar vragen over delen en kiezen. Ze verkennen hoeveel verschillende soorten planten en dieren er zijn, en ze verbazen zich over de enorme hoeveelheid sterren in het heelal. Dilemma’s over genoeg en veel, over delen en kiezen, zijn er in het Griekse verhaal over de Hoorn van overvloed en in de Bijbelverhalen over de rijke jongen en over een arme vrouw die met één muntje veel weggeeft, omdat dat alles is wat ze bezit.

Bovenbouw

In een filosofisch gesprek verkennen de kinderen in de bovenbouw wat veel eigenlijk is. In een andere les kijken ze naar een kunstwerk dat is opgebouwd uit eindeloos veel stippen en puntjes. Levensbeschouwelijke tradities reiken vragen en dilemma’s aan over bezit, delen en sober leven. Zulke vragen komen ook op als de kinderen zich verdiepen in ons consumptiegedrag en de hoeveelheid afval die daaruit voortkomt. Ze denken dan ook na over de vraag: wanneer wordt het me te veel, al die vragen en ervaringen?


Hoofdluischeck

Na iedere vakantie vragen we u om bij uw zoon/dochter een hoofdluischeck te doen. Zo proberen we hoofdluis zoveel mogelijk buiten de school te houden. Indien u hoofdluis bij uw zoon/dochter  aantreft, wilt u dit dan graag zo spoedig mogelijk aangeven bij de leerkracht.


Snertwandeltocht


Nieuwe leerlingen op De Wingerd!

Fleur 1/2D
Logan 1/2E
Mouner 1/2F

Welkom en veel plezier bij ons op school!


Meer De Wingerd? Volg ons op Instagram!