Ouderraad

De locaties van de Wingerd hebben beiden een eigen oudervereniging. De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten van de school een groot aantal activiteiten. De oudervereniging vraagt hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. Van deze bijdrage worden alle spullen gekocht die nodig zijn om van 5 december, Kerstmis, Pasen, carnaval, de sportdag en de playbackshow fantastische dagen te maken. Ook het bezoek aan het Archeon van groep 6, de schoolreisjes, een deel van het kamp van groep 8 en de materialen voor de cadeautjes voor Vader-  en Moederdag worden van dit geld betaald. In het najaar wordt de algemene ledenvergadering georganiseerd. De datum vindt u in de schoolgidskalender. Alle ouders zijn tijdens deze vergadering van harte welkom. Er wordt tijdens deze avond een (financiële) verantwoording afgelegd over het voorgaande schooljaar. Ook wordt de definitieve (vrijwillige) ouderbijdrage vastgesteld. Vooraf is de hoogte van de ouderbijdrage voorgelegd aan de MR.