Musical Groep 8 in Swanla

De kinderen van groep 8 hebben een spetterende musical opgevoerd. Deze keer was hij heel bijzonder omdat het stuk werd opgevoerd in Theater Swanla. Zie link voor een artikel uit de website 'Gouwe IJssel Nieuws'.

Gouwe IJssel Nieuws

                              De inspectie geeft ons GOED!​

Op 20 januari kregen wij bezoek van de onderwijsinspectie. Aan de hand van 14 indicatoren zijn er groepsbezoeken gedaan en gesprekken gevoerd (met kinderen, ouders, leerkrachten, MT en externe partners). Alle documenten (schoolgids, kalender, schoolplan, jaarplan en diverse beleidsplannen) werden door de 3 inspecteurs grondig doorgenomen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het didactisch handelen, de zicht op ontwikkeling, veiligheid en de resultaten. Wij kregen een enorm compliment voor ons pedagogisch klimaat. Ook onze kwaliteitscultuur werd goed bevonden én de samenwerking met externe partners. Het is fijn dat de inspectie ook ziet waar wij trots op zijn: DE WINGERD, EEN SCHOOL WAAR HET FIJN IS OM TE LEREN, TE SPELEN, TE VIEREN

                                                                   

 

De Wingerd, een school waar het fijn is om te leren, te spelen en te vieren.

Op de beide locaties van de Wingerd staat iedere dag een enthousiast team klaar!

Wij maken gebruik van ieders expertise om het kind met zijn ouders en verzorgers te begeleiden en te ondersteunen.

Ieder kind krijgt de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen.

Onze katholieke identiteit biedt ons de ruimte om te mogen zijn wie je bent. We hebben respect en zorg voor elkaar.

Samen bewandelen we de weg naar de einddoelen. Naast de geboden zorg voor ieder kind heeft het team van De Wingerd o.a. speciale begeleiding voor begaafden, aandacht voor creatieve vakken, de Kanjertraining voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, Engels vanaf groep 1, een leerlingenraad en ICT voor ieder kind.

Lesgeven is de kern van ons werk. Voor iedere leeftijd hebben wij zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en coöperarief leren hoog in het vaandel staan. 

Berichten en foto's zijn nu vooral op de Parro-app te zien.

Afbeeldingsresultaat voor parro

copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

 email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |