Medezeggenschapsraad

Informatie

Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld.

Vijf ouders (3 namens de locatie Kroonkruid en 2 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten
het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van vier jaar en kan daarna nog voor vier jaar herkozen worden.

De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de locaties opgehangen en op de website van de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt via de mail aan alle
ouders gestuurd.

 


Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding

Laura de Jong (VBL), Arthur Meijer (VBL) en Mendy van Oirschot (KK), Nicole Sieben (VBL), Theo Streng (KK)


Personeelsgeleding

Mandy van Schaik (KK), Patrick Snelders (VBL), Nicole van Triet (VBL), Maureen Koers (VBL) en Manon van Kessel (KK)

Vragen of ideeën?

Stuur gerust een bericht.


Notulen MR

Notulen MR 5 Maart 2024
Word – 197,3 KB 25 downloads
Notulen MR 5 Oktober 2023
Word – 19,8 KB 123 downloads
Notulen MR 7 September 2023
Word – 22,2 KB 171 downloads
Notulen MR 20 Juni 2023
Word – 23,1 KB 241 downloads
Notulen MR 16 Mei 2023
Word – 40,4 KB 299 downloads
Notulen MR 23 Maart 2023
Word – 45,3 KB 335 downloads
Notulen MR 19 Januari 2023
Word – 35,9 KB 401 downloads
Notulen MR 6 December 2022
Word – 34,1 KB 381 downloads
Notulen MR 20 September 2022
Word – 36,1 KB 445 downloads
Notulen MR 28 Juni 2022
Word – 29,8 KB 525 downloads
Notulen MR 29 Maart 2022
PDF – 254,9 KB 576 downloads
Notulen MR 17 Februari 2022
PDF – 232,0 KB 599 downloads
Notulen MR 18 Januari 2022
PDF – 285,3 KB 555 downloads
Notulen MR 11 November 2021
PDF – 225,6 KB 531 downloads
Notulen MR 28 September 2021
PDF – 228,9 KB 531 downloads

Jaarverslag


Jaarverslag MR 2021 2022
PDF – 150,2 KB 427 downloads