Nieuwsbrief februari

Start 2024

Het nieuwe jaar is begonnen en de maand januari heeft al voor veel pret gezorgd. Na de kerstvakantie zijn alle kinderen weer fris en fruitig begonnen en werden we verrast met nog wat vorst en sneeuwpret. Wellicht heeft u de ijzers ook ondergebonden en zijn er mooie sneeuwpoppen gecreëerd. In ieder geval vlogen op de schoolpleinen heel wat sneeuwballen door de lucht.

In deze maand is de directie gestart met een koffieochtend voor de ouders, waarbij we met ouders in gesprek zijn gegaan over de uitslagen van het tevredenheidsonderzoek van Beekveld & Terpstra. Het onderzoek is in november afgenomen bij ouders, medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8. Wij zijn trots op de resultaten en hebben mooie ontwikkelpunten meegenomen uit het onderzoek en het koffiemoment met ouders. Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag. 


Belangrijke data

Activiteit Datum
Rapportgesprekken groepen 4 t/m 8 maandag 29 januari tot en met 2 februari
Rapportgesprekken groepen 3 maandag 5 februari tot en met 9 februari
Doorstroomtoets groep 8 dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari
Carnaval vrijdag 9 februari
Lesvrije dag vrijdag 16 februari
Voorjaarsvakantie zaterdag 17 februari tot en met vrijdag 23 februari
Informatieavond MR: Social Media dinsdag 26 maart

Carnaval

Op vrijdag 9 februari vieren we op beide locaties Carnaval. Op deze dag mogen alle kinderen verkleed of gek, grappig of leuk gekleed naar school komen. In de ochtend zal er een Wingerd Express plaatsvinden en in de middag zal er in elke klas feestelijk met de klas Carnaval gevierd worden. Natuurlijk zal een polonaise niet ontbreken! Op deze dag zal er voor alle kinderen door de ouderraad lekkers verzorgd worden! Verdere informatie zal u via Parro ontvangen. 

 


Informatieavond Social Media

Op dinsdag 26 maart zal er een informatieavond plaatsvinden, georganiseerd door de MR, voor alle ouders. Het thema van de avond is Social Media. Wilt u meer weten over de invloed van Social Media, dan zal u zeker interesse hebben in deze informatieavond! Komt u ook?


Verzuimprotocol te laat komen

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke taak om te controleren of kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. De basisschool heeft daarin ook een verantwoordelijke taak, namelijk het opstellen van een goed verzuimbeleid, gericht op preventie en controle. 

Graag informeren wij u hoe wij handelen op school bij ongeoorloofd verzuim 'te laat komen'.

 

Aantal keer te laat (schooljaar): Actie:
4x te laat Leerkracht informeert ouders telefonisch of nodigt uit voor een gesprek. Notitie wordt gemaakt in ParnasSys.
8x te laat Gesprek op school met directie en ouders. Notitie wordt gemaakt in ParnasSys.
12x te laat Melding door school bij leerplichtambtenaar. Notitie wordt gemaakt in ParnasSys.

Vakantierooster 2024-2025

Het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025 is inmiddels bekend. Voor ouders die volgend schooljaar  kinderen hebben op de basisschool én het voortgezet onderwijs is het belangrijk om te weten dat de meivakantie niet helemaal gelijk loopt. Eén week van de meivakantie wordt door OCW centraal vastgesteld. De extra week wordt door FOKOR regionaal afgestemd.
Vanwege de vroege start van de Centrale Examens in het voortgezet onderwijs (9 mei) is bij het VO ervoor gekozen om de extra week vóór de centraal vastgestelde week te zetten. Vanwege de lange periode tussen meivakantie en zomervakantie kiest het primair onderwijs er voor om de extra week ná de centraal vastgestelde week te plaatsen.

Vakantieregeling onderwijs FOKOR 2024 – 2025
Regio Midden*
Herfstvakantie:        26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie:          21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 2 maart 2025
Meivakantie:             26 april t/m 11 mei 2025 voor po
                                       19 april t/m 4 mei 2025 voor vo
Zomervakantie:       19 juli t/m 31 augustus 2025
*In Zuid-Holland behoren alle gemeenten tot de regio Midden.

 


  • De wijkagent een bezoek in de klas heeft gebracht bij groep 7/8 en groep 8A?
  • De groepen 7 en 8 op het Kroonkruid begonnen zijn met theaterlessen van theatergroep Quint?
  • De kleutergroepen met het thema 'Circus' en 'Kunst' aan de slag zijn gegaan?
  • De leerlingen van groep 8 op de van Beethovenlaan regelmatig zelf hun handvaardigheidslessen verzorgen? Er zelfs tijdens deze lessen druk getimmerd wordt?
  • Op zondag 11 februari er om 9.30 uur weer een kindernevendienst in de St. Josephkerk is? 
  • Er weer heerlijk is voorgelezen tijdens de Voorleesdagen?

Nieuwe leerlingen op De Wingerd!

Elvi 1/2B
Zofia ISK
Timon 1/2 D

Welkom en veel plezier bij ons op school!


Meer De Wingerd? Volg ons op Instagram!