Nieuwsbrief december

Sint en Kerst

De decembermaand is weer traditioneel van start gegaan met de verjaardag van Sinterklaas. We hebben er met elkaar weer een mooi feest van gemaakt.

In deze nieuwsbrief nog even een korte terugblik. 
Na de gezellige Sinterklaas drukte gaan we ons weer opmaken voor de kerst. De bomen worden opgetuigd, de kerstliedjes aangeleerd, het kerstverhaal wordt verteld..... zo werken we toe naar onze kerstavond. Een hoogtepunt dit jaar is de musical die zal worden opgevoerd door leerlingen van de Wingerd. Hier verheugen wij ons al zeer op. Verder in deze nieuwsbrief meer over de organisatie rondom de kerst.

Daarna de kerstvakantie, lekker uitrusten en ontspannen!

Het team van de Wingerd wenst u alvast hele fijne feestdagen toe.


Belangrijke data

Activiteit Datum
Kerst/wintertruiendag vrijdag 15 december
Kerstviering woensdag 20 december
Kerstmusical donderdag 21 december
Lesvrije dag vrijdag 22 december
Kerstvakantie zaterdag 23 december t/m vrijdag 5 januari
Hoofdluischeck maandag 8 januari t/m vrijdag 12 januari
Studiedag / lesvrij maandag 15 januari

Rommelpiet en strooipieten langs geweest

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje..... klonk het in de klassen. Alle kinderen mochten hun schoen zetten en wat hebben de juffen en meesters hun best gedaan om Rommelpiet buiten de deur te houden..... Helaas, dit jaar was Rommelpiet ons weer te slim af.

In elke klas was het een mega rommel, maar met de hulp van alle kinderen was de rommel ook weer snel opgeruimd. En wat een feest, in elke schoen zat een verrassing!
Ook kwamen er strooipieten op school. Reuze gezellig, ze hadden voor alle kinderen een zakje strooigoed meegenomen. 
Op 5 december was het dan zover. Ook dit jaar bracht de Sint ons op beide locaties weer een bezoek. Wat een geweldige dag is het voor alle kinderen geweest! Van een sinterklaascircuit bij de onderbouw tot het uitpakken van geweldige surprises. Wat een fantastisch feest is het geweest!

 


Hemel en aarde 

Thema adventskalender ‘Vrede’

Het thema van de adventskalender is 'vrede'. Vrede is bij uitstek iets waar je van kunt dromen en het brengt je al snel bij het kerstgevoel. Kinderen kunnen met de adventskalender kijken, luisteren en werken met beelden, liedjes, gedichten en schilderijen.


Kerstdiner en kerstmusical

De komende periode tot aan de kerstvakantie zal in het teken staan van diverse kerstactiviteiten.

Op de van Beethovenlaan worden in de week van 11 december tot en met 15 december kerstlichtjes gemaakt.  Goed om alvast thuis een glazen potje te bewaren. Op de locatie Kroonkruid zullen er op woensdag 13 december kerststukjes gemaakt worden tijdens het kerstatelier.

Vrijdag 15 december is op beide locaties  traditioneel onze warme kerst/wintertruiendag. 

Vanaf woensdag 13 december zal er op de deur van elke groep een kerstboom hangen met kerstballen waarop gerechten staan. Hier kunt u als ouder aangeven welk gerecht u wilt maken. De juf of meester zal dit ook via Parro kenbaar maken.

Op woensdag 20 december zal het kerstdiner plaatsvinden voor alle kinderen. Van 17.00 - 17.15 uur is de inloop en mogen de gerechten de klas ingebracht worden. Het kerstdiner zal zijn vanaf 17.15 uur - 18.45 uur. Voor de ouders wordt er vanuit de OR ook voor lekkers gezorgd in de vorm van een warm drankje op het plein. Blijft u nog gezellig een drankje drinken op het plein? Op beide locaties worden er kerstliedjes met elkaar gezongen. Op het Kroonkruid is dit vooraf aan het kerstdiner buiten op het plein. Bij de van Beethovenlaan zal dit na het kerstdiner buiten op het plein zijn.

Op donderdag 21 december zal de kerstmusical 'Herders, sta op!' opgevoerd worden door kinderen uit de bovenbouw van de Wingerd. De musical gaat over het kerstverhaal, dit verhaal is in een modern jasje gestoken. Pastoor Gerda zal de musical openen en sluiten op de beide locaties.


Schooltijden

De laatste tijd merken we dat kinderen vaker op de valreep in de klas aankomen. De Wingerd gaat om 08.15 uur open en de inloop is tot 08.30 uur. We vragen u om de kinderen ook echt om 08.30 uur in de klas te hebben, zodat de leerkracht met de hele klas kan gaan starten met de les.


Cadeau honderdvijftig jarig bestaan bestuur

Wie jarig is, trakteert en dat geldt dus ook voor de RVKO. Het College van Bestuur heeft daarom in het kader van het 150-jarig bestaan elke RVKO-school een speciaal ontwikkelde, duurzame Cosmo-stoel aangeboden. Deze ‘stilte-stoelen’ zijn geheel gemaakt van gerecycled materiaal. Ze zijn gebaseerd op de poly-urethaanschil van de voormalige ING-Blob. De oranje Blob is zo’n vijftien jaar geleden ontwikkeld voor de ING-bank. Dit object hing in 285 bankfilialen, voorzien van een beeldscherm en toetsenbord, zodat bezoekers ter plekke online hun bankzaken konden regelen. Cooloo geeft deze – en andere producten – een nieuw leven, onder het motto: Reduce, Reuse, Recycle. De naam van de stoel, Cosmo, verwijst naar de kosmos: het oneindige heelal, vol met ontelbare flonkerende sterren.


  • Zowel op de van Beethovenlaan als op het Kroonkruid elke dag van de week voorschoolse opvang is? Je uw kind kunt aanmelden hiervoor bij juf Connie                           ( tso.cdevries@gmail.com)?
  • De kerstmusical ook zal worden opgevoerd aan de bewoners van verzorgingstehuis Meander?
  • De ouderraden op beide locaties ervoor gezorgd hebben dat het Sinterklaasfeest weer op rolletjes liep?
  • Sinterklaas dit altijd zeer waardeert?
  • De kinderen van de kerstmusical uit van groep 6A, 7A, 8A en 7/8 een toneelles hebben gehad van Serge Hogenbirk?

Nieuwe leerlingen op De Wingerd!

Teddy 1/2A
Maddox 1/2A
Micah 1/2B
Senn 1/2F
Lucas 1/2E
Ryan 1/2D
Isabelle 1/2E

Welkom en veel plezier bij ons op school!


Meer De Wingerd? Volg ons op Instagram!