Oepsbeleid 

  De TSO heeft meerdere regels om de opvang zo goed en positief mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt is dat kinderen met plezier overblijven waarbij ze respect tonen naar elkaar en naar de overblijfkrachten. Er kunnen zich tijdens de TSO situaties voordoen waarbij kinderen regelovertredend gedrag vertonen. Wanneer een kind herhaaldelijk een regel overtreedt of gedrag vertoont dat volgens de TSO medewerker niet door de beugel kan, moet het kind een “ Oeps, dat ging even mis”- blad invullen. 
  Met het invullen van dit blad leert het kind na te denken over zijn gedrag. Het “oeps” – blad wordt besproken met het kind aan het eind van de TSO. Dit gesprek gaat vooral om het voorkomen van storend gedrag en is geheel gericht op het ontwikkelen van een positieve houding.

  Doelgroep beschrijving

  Onderbouw

  Het denken van kleuters is gericht op de eigen persoon. Het eigen gezichtspunt staat centraal en het kind is nog niet in staat zich in anderen te verplaatsen. Hierdoor maken jonge kinderen zich geen zorgen over hun gedrag en de invloed die dat heeft op anderen. Vanaf ongeveer 5 jaar vermindert dit, doordat door school de sociale omgeving wordt uitgebreid.
  Het kind is nog sterk afhankelijk van de volwassene. Het kind is gevoelig voor voorbeeldgedrag en zal wenselijk gedrag vooral vertonen wanneer het daarvoor beloond wordt. Vanaf 5 jaar gaat een kind  verbanden leggen tussen twee gebeurtenissen die gelijktijdig plaatsvinden en leert het relativeren

  Middenbouw

  Kinderen van deze leeftijd zijn minder op zichzelf gericht. Hierdoor kunnen ze rekening houden met verschillende kanten van een situatie. De verschillende hersengebieden werken meer samen. Het korte termijngeheugen is volgroeid en het lange termijngeheugen gaat toenemen. Het kind is vooral met de grote lijn van een gebeurtenis bezig, minder met de details.
  Kinderen ontwikkelen rond 6-7 jaar schaamtegevoel. Met 7 jaar kan het kind het verschil zien tussen fantasie en realiteit. Ze krijgen een duidelijk besef van wat anderen van hen vinden en zijn gevoelig voor waardering en afkeuring. Het kind is nog steeds gevoelig voor beloning en straf, maar wordt nu meer gestuurd door een innerlijk besef van goed en kwaad. Het kind volgt niet simpelweg de autoriteit.

  Bovenbouw

  Kinderen in de bovenbouw ervaren dat de wereld groter is dan zij tot nu beseffen. Het kind gaat logisch en systematisch denken en kan complexere situaties begrijpen. Het kind wordt zich steeds meer bewust van zijn of haar plaats t.o.v. andere kinderen. Het groeiende inzicht zorgt ervoor dat het kind verder leert relativeren. Het kind gaat regels meer toetsen aan zijn eigen wensen. Hij of zij ziet de betrekkelijkheid van regels en hanteert ze niet meer klakkeloos.

  Oepsbeleid TSO de Wingerd

  Consequent gedrag van de TSO medewerkers zorgt ervoor dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Het geeft kinderen zekerheid, veiligheid en rust. Dat betekent dat TSO medewerkers duidelijk en gestructureerd moeten zijn in hun handelen. Regels zijn er om die duidelijkheid te bevorderen.
  Bij de TSO van de Wingerd hanteren wij de volgende regels:

  1- Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar.

  2- Laat anderen meespelen, sluit niemand uit.

  3- Je luistert goed naar elkaar.

  4- Anders zijn is leuk.

  5- Probeer een ruzie uit te praten.

  6- Je komt op voor een ander, wanneer die gepest wordt.

  7- Kun je het samen niet oplossen dan ga je naar de TSO medewerker.

   

  Afspraken

  • Aan het begin van het schooljaar worden de regels besproken met de kinderen.
  • De regels worden gedurende het schooljaar regelmatig herhaald en besproken met de kinderen.
  • Wanneer een kind herhaaldelijk een van deze regels overtreedt of gedrag vertoont dat volgens de TSO medewerker niet door de beugel kan, moet het kind een “ Oeps, dat ging even mis”- blad invullen.
  • Kinderen in groep 1 t/m 3 tekenen wat er gebeurd is.
  • Kinderen in groep 4 t/m 8 schrijven op wat er gebeurd is.
  • Het kind vult het “ Oeps, dat ging even mis”- blad onder begeleiding van de TSO medewerker die het heeft uitgedeeld, in.
  • Het “ Oeps, dat ging even mis”- blad wordt altijd individueel nabesproken met het kind.
  • Het  “Oeps, dat ging even mis”- blad gaat altijd mee naar huis zodat een van de ouders/verzorgers  een handtekening kan plaatsen voor “gezien”.
  • Het blad wordt met handtekening van een van de ouders/verzorgers de eerst volgende keer TSO ingeleverd door het kind.
  • De leerkracht wordt diezelfde dag mondeling op de hoogte gebracht door de TSO medewerker na het meegeven van het “ Oeps, dat ging even mis””-blad aan een leerling uit zijn/haar groep.
  • Na drie “ Oeps, dat ging even mis” momenten worden ouders op de hoogte gebracht. Dit gebeurt altijd na overleg met de adjunct directeur.  In overleg met de directie zullen passende maatregelen worden getroffen.

   

  Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van de TSO Connie de Vries GSM 0641596080 email c.devries@dewingerd.nl of met de directie.

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |