Bereikbaarheid van de ouders/ARBO

  Om u bij een ongeval of ziekte van uw zoon of dochter  zo snel mogelijk te kunnen bereiken, is het van belang dat wij uw juiste gegevens op school hebben. Daarom vragen wij u om ieder jaar een ARBO-formulier in te vullen.  Op dit formulier noteert u naast de personalia, uw emailadres(sen), uw telefoonnummers (privé, werk en mobiel), de telefoonnummers van de oppas, bso, familie, huisarts en tandarts. Deze gegevens kunnen in de loop van het jaar wijzigen. Wij vragen u de gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht en/of de directie.

  Medicijnprotocol/toestemmingsformulier

  Op het ARBO-formulier kunt u ook aangeven of uw zoon of dochter allergieën heeft of medicijnen gebruikt. De leerkrachten mogen in principe geen medische handelingen uitvoeren of medicatie toedienen. In overleg met de directie en de leerkracht kan de beslissing genomen worden om onder schooltijd er toch voor te zorgen, dat een kind zijn medicatie krijgt. Wij vragen u dan om samen met de leerkracht het toestemmingsformulier voor medicijngebruik in te vullen. Dit formulier is onderdeel van het medicijnprotocol.  Op de website van de Wingerd kunt u het gehele medicijnprotocol lezen.

   Op onze school vinden activiteiten plaats in het kader van de wet arbeidsomstandigheden (Arbo). Hiervoor is een werkgroep samengesteld. De werkgroep bestaat uit leerkrachten.

  Geregeld vindt er overleg plaats met het schoolbestuur, de arbodienst,
  de gemeente en de brandweer over de werkomstandigheden en veiligheid in en om de school.

  De Wingerd heeft een eigen ARBO-werkgroep

  Ten einde goede werk– en leeromstandigheden voor kinderen en personeel te realiseren is er voortdurend aandacht voor het verbeteren en optimaliseren van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie van de school. De directie en de werkgroep streven ernaar te voldoen aan de landelijke eisen (wet– en regelgeving), maar ook aan de wensen van kinderen, ouders en collega’s.  

  Aandachtspunten zijn onder meer:  *  veiligheid in en rond de school   *  kennis op het gebied van BHV en EHBO   *  voldoende opgeleide Bedrijfs-Hulp- Verleners op beide locaties   *  ontruimingsplan en -oefeningen   *  contacten met hulpdiensten.

  Eén van de instrumenten die wordt gebruikt om invulling te kunnen geven aan het wettelijk verplichte arbobeleid is het arbojaarplan.                                                     Aan de hand van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)  en het daaruit  voortkomende plan van aanpak wordt het arbojaarplan ieder kalenderjaar opnieuw samengesteld en gecommuniceerd aan team en mr.                                               

  Twee keer per jaar houden we samen met de kinderen een ontruimingsoefening.

   

  Onze Arbomeester is mevr. E. Noordover. 

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |