In het najaar zal er een thema avond plaatsvinden. Datum volgt nog!

Zie hieronder voor meer  informatie over deze avond!

Opgroeien in het digitale tijdperk 

Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Ze brengen steeds meer tijd online door. Ze zijn dol op tablets en mobieltjes en genieten van de filmpjes en spelletjes die online worden aangeboden. 

Als ouder moet je je kind ook begeleiden in de digitale wereld. En dat kan best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met al deze media. 

 

Inhoud van de avond

Hoe is het om op te groeien als je omringd wordt door media? Op basis van de laatste trends en onderzoeken bespreken we de kansen en bedreigingen die kinderen online tegenkomen.  Aan de hand van stellingen bespreken we vraagstukken waar ouders dagelijks mee worstelen. Zoals tijdsbesteding, veilig internetten en online verleidingen.  Er worden handige tips gegeven om de digitale media opvoeding vorm te geven. De informatie-avond biedt interessante informatie voor ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 8. 

 

Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding

Laura de Jong (VBL), Arthur Meijer (VBL) en Mendy van Oirschot (KK), Nicole Sieben (VBL), Theo Streng (KK)


Personeelsgeleding

Mandy van Schaik (KK), Patrick Snelders (VBL), Nicole van triet (VBL), Maureen Koers (VBL) en Manon van Kessel (KK)

Medezeggenschapsraad

Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld.

Vijf ouders (3 namens de locatie Kroonkruid en 2 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten
het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan daarna nog voor drie jaar herkozen worden.

 

De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.

 

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de locaties opgehangen en op de website van de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt via de mail aan alle
ouders gestuurd.

Heeft u  vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties en tips?
Geef dat dan door via de buttons hieronder.

Notulen MR

Notulen MR 23 Maart 2023
Word – 45,3 KB 27 downloads
Notulen MR 19 Januari 2023
Word – 35,9 KB 111 downloads
Notulen MR 6 December 2022
Word – 34,1 KB 95 downloads
Notulen MR 20 September 2022
Word – 36,1 KB 157 downloads
Notulen MR 28 Juni 2022
Word – 29,8 KB 212 downloads
Notulen MR 29 Maart 2022
PDF – 254,9 KB 291 downloads
Notulen MR 17 Februari 2022
PDF – 232,0 KB 294 downloads
Notulen MR 18 Januari 2022
PDF – 285,3 KB 275 downloads
Notulen MR 11 November 2021
PDF – 225,6 KB 255 downloads
Notulen MR 28 September 2021
PDF – 228,9 KB 251 downloads

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2021 2022
PDF – 150,2 KB 132 downloads