Medezeggenschapsraad

Met de medezeggenschapsraad (MR) is de inspraak van ouders en leerkrachten in het beleid van de school geregeld.

Vijf ouders (3 namens de locatie Kroonkruid en 2 namens de locatie Van Beethovenlaan) vertegenwoordigen de ouders en vijf leerkrachten
het team. Een lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan daarna nog voor drie jaar herkozen worden.

 

De MR vergadert gemiddeld acht keer per schooljaar. De MR is betrokken bij de besluitvorming van de plannen van het bestuur en de directie. De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot allerlei zaken die de school betreffen. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, de schoolgids(kalender), het formatieplan, het arboplan, de begroting, het personeelsbeleid en de verbeterplannen.

 

Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad worden de agenda en de goedgekeurde notulen op de locaties opgehangen en op de website van de Wingerd geplaatst. Daarnaast maakt de MR een jaarverslag. Deze wordt via de mail aan alle
ouders gestuurd.

 

Thema avond 21 nov.

Het internet en sociale media bieden veel mogelijkheden, maar helaas ook veel gevaren. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe voed je kinderen op in een tijd waarin sociale media domineren? Kom naar de ouderavond op dinsdag 21 november op de Wingerd voor een antwoord op deze vragen.

Deze avond wordt u aangeboden door de MR en zal worden geleid door Social Media Wijs, experts op het gebied van sociale en digitale media bij kinderen. Nu kinderen steeds meer tijd digitaal doorbrengen, vraagt dat ook aanpassingen van ouders. Als ouder moet je je kind begeleiden in de digitale wereld. En dat kan best lastig zijn als je daar zelf niet mee bent opgegroeid.

De informatieavond gaat van start met een inleiding over de digitale belevingswereld van kinderen. Hoe is het om op te groeien als je omringd wordt door media? Ook worden de laatste trends besproken en de kansen en bedreigingen die daarmee samenhangen.

Om je handvatten te geven in je eigen opvoeding worden ook vraagstukken behandeld waar ouders dagelijks mee worstelen. Denk aan tijdsbesteding, veilig internetten en online verleidingen. Deze avond zal je niet alleen veel nieuwe inzichten en informatie opleveren, maar ook nuttige en praktische tips om digitale media in je opvoeding te plaatsen.

Kom jij ook? Laat het weten via Parro (er is informatie verstuurd via Parro)

Praktische informatie: De thema-avond vindt plaats op 21 november bij De Wingerd aan de Kroonkruid 107. De inloop is om 19.00 uur en de avond zal om 19.15 beginnen en tot ongeveer 20.30 uur duren.

Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding

Laura de Jong (VBL), Arthur Meijer (VBL) en Mendy van Oirschot (KK), Nicole Sieben (VBL), Theo Streng (KK)


Personeelsgeleding

Mandy van Schaik (KK), Patrick Snelders (VBL), Nicole van triet (VBL), Maureen Koers (VBL) en Manon van Kessel (KK)

Vragen of ideeën?

Stuur gerust een bericht.

Notulen MR

Notulen MR 20 Juni 2023
Word – 23,1 KB 17 downloads
Notulen MR 16 Mei 2023
Word – 40,4 KB 81 downloads
Notulen MR 23 Maart 2023
Word – 45,3 KB 121 downloads
Notulen MR 19 Januari 2023
Word – 35,9 KB 197 downloads
Notulen MR 6 December 2022
Word – 34,1 KB 182 downloads
Notulen MR 20 September 2022
Word – 36,1 KB 239 downloads
Notulen MR 28 Juni 2022
Word – 29,8 KB 306 downloads
Notulen MR 29 Maart 2022
PDF – 254,9 KB 373 downloads
Notulen MR 17 Februari 2022
PDF – 232,0 KB 385 downloads
Notulen MR 18 Januari 2022
PDF – 285,3 KB 362 downloads
Notulen MR 11 November 2021
PDF – 225,6 KB 337 downloads
Notulen MR 28 September 2021
PDF – 228,9 KB 337 downloads

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2021 2022
PDF – 150,2 KB 221 downloads