Uit onderzoek is gebleken dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties en werkhouding van kinderen. De laatste jaren is er veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Goed kwalitatief onderwijs bereik je door goede leerkrachten en een goede samenwerking met ouders. Communicatie speelt daarbij een grote rol!

  Vanuit de school sturen we informatie in de vorm van de schoolgidskalender en nieuwsbrieven. Wij verwachten van de ouders dat deze gelezen worden.
  Gedurende het schooljaar zijn er diverse contactmomenten:

  • de oudervertelmiddag (de ouder vertelt over zijn/haar kind)
  • de informatieavond (de leerkracht vertelt wat er allemaal aan bod komt het komend schooljaar)
  • rapportgesprekken (in januari en in april)
  • het zeswekengesprek (als een kind zes weken op school zit)
  • het OPP gesprek (als er een ontwikkelingsperspectief is opgesteld)
  • het schooladviesgesprek (in groep 8)
  • gesprekken op verzoek van ouders of leerkrachten over de ontwikkeling van het kind

  Daarnaast waarderen wij ouderparticipatie! Veel ouders helpen mee op school. Soms wekelijks (zoals biebmoeders, spelletjesouders), soms incidenteel. Andere ouders denken mee of nemen beslissingen in de ouderraad of MR. Wij waarderen deze betrokkenheid.

  Wij staan open voor de mening van ouders. Wij voeren graag de gesprekken in de school in plaats van op het schoolplein.
  Betrokkenheid van ouders zit ook in interesse tonen in wat uw kind op school leert en beleeft. Helpen met het plannen van huiswerk of ondersteuning bij het maken of leren.

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |