VSO-TSO-BSO

 

VSO Voor Schoolse Opvang

De Wingerd heeft een eigen opvang voor schooltijd

De opvang valt onder de vrijwillige ouderparticipatie van school De opvang staat onder verantwoording van twee leidsters welke tegen een vergoeding de opvang verzorgen. De betalingen lopen geheel via de leidsters.

De prijs van de opvang is € 5,50 per keer voor vaste dagen bij betaling per kwartaal.  De prijs voor losse dagen € 6,50 per keer.  Er wordt gewerkt met een strippenkaart met 5 strippen die vooraf betaald moet worden.

Indien er slechts één leerling gebruik maakt van de opvang dan zal er € 10,00 per keer in rekening gebracht. worden. Dit systeem geeft geen mogelijkheid tot teruggaaf via de belasting.

De opvang is iedere schooldag vanaf 7. 30 uur tot aanvang van de lessen op beide locaties. Geïnteresseerde ouders worden in contact gebracht met de leidsters

Problemen met leerlingen tijdens de opvang en de verstrekking van informatie m.b.t de opvang verlopen geheel via de leidsters. Wij gaan er vanuit dat we u de vertrouwde service tegen een redelijk bedrag kunnen aanbieden.

Uw contactpersonen:  Connie de Vries tel 0641596080 of via de e -mail c.devries@dewingerd.nl

 

TSO Tussen Schoolse Opvang

 De Wingerd beschikt over een eigen opvang tussen de middag. De opvang valt onder de vrijwillige ouderparticipatie van school. De opvang staat onder

verantwoording van vrijwilligers welke tegen een vrijwilligersvergoeding de opvang verzorgen. Tijdens de TSO eten en spelen de kinderen met elkaar

Het is fijn wanneer de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Bij de TSO gelden de TSO regels!  De regels worden met de kinderen besproken en

gedurende het jaar herhaald. Wanneer een kind herhaaldelijk een van deze regels overtreedt of gedrag vertoont dat volgens de TSO medewerker niet

door de beugel kan vult het kind een “Oeps dat ging even mis”-blad in door te tekenen of te schrijven wat er is gebeurd. Het blad wordt met het kind

besproken en mee naar huis gegeven zodat ouders weten wat er is gebeurd. Wanneer een kind gedurende het schooljaar voor de derde keer een

“Oeps dat ging even mis”-blad heeft moeten invullen zal de coördinator van de TSO samen met de directie van de school een passende maatregel nemen.

Wij verwijzen u naar de website van de school voor het gehele beleid.

De betalingen lopen via de coördinator van de TSO. De prijs van de opvang is € 1,80 per keer voor vaste dagen bij betaling per abonnement. De prijs voor losse dagen is € 2,20 per keer.

De opvang is iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot aanvang van de lessen op beide locaties. Geïnteresseerde ouders kunnen een aanmeldingsformulier van de website downloaden of bij de directie ophalen.

Problemen met leerlingen tijdens de opvang en de verstrekking van informatie m.b.t.  de opvang verlopen geheel via de coördinator van de TSO Connie de Vries.

Uw contactpersoon Connie de Vries tel 0641596080 of via de email c.devries@dewingerd.nl

Aanmeldformulier TSO de Wingerd

 

NSO Na Schoolse Opvang

Basisschool de Wingerd heeft al sinds 2005 een samenwerkingspartner om de buitenschoolse opvang te verzorgen. Eerst was dat  Kindercentrum De Duinen.  Na het faillissement hiervan is in het voorjaar van 2014 is  een doorstart gemaakt door BSO De Oase B.V https://bsodeoase.nl/  Dit is een onderdeel van Kinderopvang Holding B.V. uit Utrecht. BSO de Oase maakt binnen de holding gebruik van het service center van Saartje Kinderopvang uit Utrecht. Zij verzorgen onder andere klantencontact en personeelszaken.

Bij de doorstart is het vertrouwde personeel grotendeels hetzelfde gebleven.

Ook de bestaande afspraken die tussen de school en de opvang waren gemaakt over de plaats van de opvang, de tijden van opvang, de aansluiting bij de schooltijden, het vervoer van de leerlingen, de prijs en de opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen zijn in stand gebleven. Er vindt ook nu regelmatig afstemming plaats over het pedagogisch klimaat.  Uitgangspunt is dat ieder kind in de groep mag zijn zoals hij of zij is. BSO de Oase heeft sinds kort ook een betrokken Oudercommissie.

De BSO is vrije tijd en er zijn volop mogelijkheden tot vrij spel. BSO de Oase maakt gebruik van twee ruimten op de bovenverdieping van de Wingerd en het speellokaal van de Elimschool op de benedenverdieping.

De Oase biedt opvang aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Wij adviseren u vroegtijdig uw interesse aan te geven voor het afnemen van opvang(mid)dagen, dit vergroot de kans op snelle plaatsing.

Mocht u naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben, dan kunt u bij de locatieleidinggevende Simone de Jonge van de BSO terecht. Bellen kan ook, via 06 – 41622343 of BSO de Oase locatie 06 - 40810166.

Geld terug van de belastingdienst of werkgever? Onder voorwaarden kunt u een Toeslag krijgen van de Belastingdienst. Zie www.toeslagen.nl. Dit kan zelfs als  u slechts incidenteel van buitenschoolse opvang gebruik maakt.

Desgewenst zijn er ook andere aanbieders van naschoolse opvang. Deze komen de kinderen van school ophalen.

De Wingerd. Een school waar het fijn is om te leren te spelen en te vieren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

 email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Login |