Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht de school daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. 

    U kunt dit het beste tussen 8.00 uur en 8.15 uur doorgeven.

    Wanneer er geen ziekmelding is binnen gekomen, gaan we u bellen, opdat we een sluitende absentielijst hebben.

    Mocht u tijdens schooluren met uw kind naar een arts, tandarts of een andere specialist moeten, wilt u dat dan schriftelijk kenbaar maken aan de leerkracht.

    copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

     email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |