Kinderen van 4 jaar kunnen in overleg met de leerkracht een aantal uren thuis gehouden worden. In principe is 
  het niet mogelijk om kinderen die leerplichtig zijn (dus vanaf 5 jaar) buiten de officiële vakanties vrij van school te geven. 
  Uitzonderingen zijn: 


  • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
   
  • Voor verhuizingen: 1 dag 

  • Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 dag

  • Bij ernstige ziekte van bloed– of aanverwanten t/m de 3e graad, waarbij de duur in overleg met de directie wordt vastgesteld 

  • Bij het overlijden van bloed– of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen, 2e graad: ten hoogste 2 dagen en 3e graad: ten hoogste 1 dag 

  • Bij 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2 , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijkjubileum van ouders of grootouders: 1 dag

   
  Voor andere, naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen kan ook extra verlof worden toegekend (maar geen vakantieverlof). 
  Er zijn geen andere mogelijkheden om extra vakantieverlof te krijgen. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk een paar dagen eerder dan de aanvang van de kerstvakantie naar een wintersportbestemming te vertrekken of eenruimere vakantie op te nemen voor een familiebezoek in het buitenland. Als een kind en/of ouder tijdens het (extra) vakantieverlof ziek wordt en daardoor niet in staat is op tijd terug te zijn, dan dienen de ouders de directie daar z.s.m. van in kennis te stellen. Ouders dienen daarbij na terugkomst een doktersverklaring te overleggen, waaruit het tijdstip en de aard van de ziekte blijkt. 

  Ongeoorloofd schoolverzuim zal worden gemeld bij de ambtenaar leerplicht van de afdeling Onderwijszaken.

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |