Talentontwikkeling op de Wingerd

   

  Ellke leerling heeft talent.

  Niet alle leerlingen zijn zich daarvan bewust. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten èn die van anderen leren herkennen. Belangrijk daaribj is dat elk talent of kwaliteit even belangrijk is. In iedere groep zit ook een aantal hoogintelligente of hoogbegaafde leerlingen. Om deze kinderen te prikkelen gaan wij in gesprek met hen. Zo kunnen we samen ontdekken we wat en hoe het kind wil leren. Niet elk kind heeft dezelfde leerbehoefte. Wij vinden leren leren belangrijk; leren onderzoeken, leren doorzetten wanneer het even niet lukt en leren samenwerken. TAlentvoole leerlingen zijn vaak nieuwsgierig. Ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. Aan hun werk zullen andere eisen gesteld moeten worden. Voorafgaand aan de opdracht succescriteria formuleren en bij de evaluatie de stappen in het proces doornemen, zijn bijvoorbeeld belangrijke elementen in het (ver)werken van/aan een opdracht. 

  Talentleerkracht

  Op de twee locaties Van de Wingerd is eens in de twee weken een talentleerkracht beschikbaar. Deze talentleerkracht werkt met (hoog)begaafde leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding buiten de groep. De overige talentkinderen krijgen binnen de groep hun uitdagende opdrachten. De talentleerkracht ondersteunt de leerkracht hierbij.  Buiten de groep wordt er naar de behoefte van het kind op zowel individueel niveau als in groepjes gewerkt. Die groepjes variëren in leeftijd, in grootte en kunnen groepdoorbrekend zijn. Daarbij wordt ook gewerkt aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Voor talentleerlingen hebben wij een orthotheek met uitdagende opdrachten van zeer uiteenlopende aard. Bij het werken aan deze opdrachten staat verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces staat centraal. Aan bod komen zaken als: informatie verzamelen, bronnen vergelijken, onderzoeksvragen formuleren, leren inzicht te krijgen in hoe lang het duurt om een opdracht te maken, werkzaamheden plannen, zelfcontrole, samenwerken met een of meer kinderen en de bevindingen op een aantrekkelijke manier presenteren naar klasgenoten.   

  Coaching

  Talentkinderen worden gecoacht in de uitvoering van de opdrachten en de samenwerking met andere kinderen. Hoe zorg je ervoor dat er effectief samengewerkt wordt of dat de inbreng van een ieder gewaarborgd en gelijkwaardig is. Hoe ga je om met de druk van de tijd, lukt het binnen een afgesproken tijd een kwalitatief goede opdracht in te leveren. Hoe ga je om met tegenslag of met een periode van mindere motivatie. Hoe gaat de talentleerling om met (opbouwende) kritiek op de opdracht. Zet je door en ga je aan de slag om de opdracht te verbeteren of laat je het erbij zitten. Het uiteindelijk doel is zelfsturing; zelf problemen aanpakken en oplossen en er zelf voor zorgen dat het leerproces voortgaat. Er wordt toegewerkt naar een portfolio waarin terug te zien is hoe er met de verschillende opdrachten gewerkt is.

   

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |