Informatie voor nieuwe kleuters 

  Welkom in groep 1-2 van basisschool “De Wingerd”

  Wanneer Uw kind voor het eerst naar school gaat, komen er zoveel dingen op U af, dat het misschien prettig is om enkele zaken op een rij te hebben. Daarom hebben wij een lijst met mededelingen voor U samengesteld. Mocht U toch nog vragen hebben dan kunt U natuurlijk altijd bij Uw groepsleerkracht terecht. 

  1. Schooltijden

  Onze schooltijden: De ochtend loopt van 8.30 tot 12.00 uur (op woensdag tot 12.30 uur) de middag van 13.15 tot 15.00 uur. De kleuters gaan altijd door de kleuteringang naar binnen. Om 8.30 uur (en om 13.15 uur) klinkt de bel: we gaan beginnen! (vriendelijk verzoek aan de ouders om dan de klas al uit te zijn) 

  2. Gymschoenen.

  Bij ons op school draagt ieder kind gymschoenen tijdens de gymles. Wij hebben hier bewust voor gekozen. De gymzaal wordt regelmatig schoongemaakt, maar wij vinden het toch verstandig om, in verband met bijvoorbeeld waterwratten, de kinderen op gymschoenen te laten bewegen. Wij vragen U, om Uw kind een paar gymschoenen, voorzien van naam, mee te geven naar school. Deze bewaren wij dan in een box. Wanneer de leerkracht merkt dat de gympjes te klein zijn geworden, dan geeft deze de schoenen mee naar huis. 

  3. Eten en drinken.

  Halverwege de ochtend is het voor de kinderen tijd om te gaan eten en drinken. Wij vragen U Uw kind iets te eten en te drinken mee te geven naar school (niet te veel). Het liefst kiezen wij voor fruit of een koek. Liever geen snoep en limonade. Schoolmelk is ook mogelijk. Wilt U de naam van Uw kind op zijn of haar eten schrijven, zo voorkomen wij verwarring bij de kinderen. 

  4. ARBO-formulier.

  In de eerste week dat Uw kind bij ons op school zit, krijgt U een ARBO-formulier mee naar huis. Wij verzoeken U deze zo spoedig mogelijk in te vullen en te retourneren aan de leerkracht van Uw kind. Mocht Uw kind onverhoopt ziek worden, of mocht er iets gebeuren, dan kunnen wij U altijd bereiken. (Ook graag nummers van de naschoolse opvang) 

  5. Multomap.

  Van ieder project waaraan Uw kind werkt op school, wordt er een werkje in een multomap gedaan. Aan het eind van de kleuterperiode krijgt Uw kind deze multomap mee naar huis. Wilt U voor Uw kind een grote multomap aanschaffen (23 rings)? 

  6. Schoolbibliotheek.

  Op maandagochtend krijgen de kinderen een bibliotheekboek van school mee naar huis. U mag dit boek maximaal 2 weken thuis houden. Elke maandagochtend kan het boek met Uw kind weer mee naar school. (graag in een plastic tasje) De boeken worden opgehaald en door bibliotheekmoeders omgeruild. Uw kind krijgt aan het einde van de ochtend weer een nieuw boek mee naar huis. Wanneer het boek te laat wordt ingeleverd, krijgt U een kleine boete. 

  7. Agenda.

  ’s Ochtends vroeg wordt de leerkracht van Uw groep vaak overspoeld met vragen en of opmerkingen van ouders en kinderen. Om ervoor te zorgen dat er niets wordt vergeten hebben alle kleutergroepen op de gang een agenda liggen. U kunt hier alle belangrijke mededelingen in kwijt. Aanvragen voor wensjes graag minimaal een week van tevoren opschrijven. De leerkracht leest de agenda elke ochtend zorgvuldig door. Wilt U iets persoonlijks bespreken met de leerkracht, dan verzoeken wij U om, om 15.00 uur een afspraak te maken. 

  8. Uitdeelbakje of mandje.

  In iedere kleutergroep staat er vlak bij de deur een bakje of mandje waarin de kinderen hun spulletjes kwijt kunnen welke zij niet de gehele dag nodig hebben. Denk aan fietssleutels en of speelgoed van thuis. Wanneer de kinderen iets maken dat aan het einde van de dag mee naar huis mag, dan leggen zij dit het bakje of mandje. Aan het einde van ieder dagdeel wordt de inhoud van dit bakje of mandje uitgedeeld aan de kinderen. 

  9. Mededelingen.

  Mededelingen aan de ouders worden vaak meegegeven in de vorm van een brief. U vindt deze brieven of andere belangrijke mededelingen (of vragen) ook op de deur van het klaslokaal. 

  10. Schoolgids.

  Voor nog meer belangrijke informatie over de school verwijzen wij U naar de schoolgids van onze school. 

  Wij hopen, dat wij U via deze weg, voorlopig even voldoende hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groeten, 

  Leerkrachten van de groepen 1 – 2 van Basisschool “de Wingerd”.

   

   

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |