Mocht u nader kennis willen maken met onze school, kunt u ons bereiken onder nummer:

  Locatie Kroonkruid
  Kroonkruid 107 a
  2914 TK Nieuwerkerk aan den IJssel
  0180 316271
  dewingerd-kroonkruid@rvko.nl

  Locatie Van Beethovenlaan
  Van Beethovenlaan 35
  2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel
  0180 314040
  dewingerd-vanbeethovenlaan@rvko.nl

  Postadres
  Postbus 295
  2910 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
  www.dewingerd.nl
  dewingerd@rvko.nl

  Aanmelden:

  Ouders die graag willen kennismaken met de Wingerd, worden door de directie uitgenodigd om samen met hun zoon of dochter langs te komen voor een kennismakingsgesprek. 

  Dit gebeurt vaak rond de derde verjaardag. De ouders ontvangen voor het gesprek de schoolgids en de schoolgidskalender. 

  Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen de ouders ook een rondleiding door de school om een beeld te krijgen van hoe het er op school aan toe gaat. Bij het zoeken naar een passende onderwijsplek is het belangrijk dat ouders  zoveel mogelijk informatie aan de school geven over hun kind, ook gegevens over “te verwachten “ beperkingen in de onderwijsdeelname. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn, dan moeten de ouders daarvoor toestemming verlenen. 

  Na afloop van het gesprek kan een aanmeldformulier meegegeven worden.  

  Wanneer ouders besluiten aan te melden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt om het aanmeldformulier en het BSN-nummer in ontvangst te nemen. Dit kan tot uiterlijk tien weken voor de vierde verjaardag. 

  De school dient binnen zes weken na aanmelding een besluit te nemen over de toelating. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot tien weken. Wanneer na tien weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek en het kind de toelatingsleeftijd voor het onderwijs heeft bereikt, wordt het kind “tijdelijk” geplaatst en ingeschreven. 

  Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de website van de Wingerd. Van de definitieve inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

  Bij een ‘overstap’ van een andere Nieuwerkerkse basisschool naar de Wingerd wordt, zoals door de Nieuwerkerkse scholen afgesproken, voorafgaand aan de inschrijving, door de directie en de intern begeleider contact opgenomen met de school van herkomst. Komt een kind van een andere basisschool buiten Nieuwerkerk, dan neemt de intern begeleider contact op met deze school.

  Ongeveer een maand voordat de kleuters voor het eerst naar school gaan, krijgen de kinderen een uitnodiging thuisgestuurd. De kinderen mogen dan twee dagdelen komen wennen. 

  Ook de kinderen die van een andere school overstappen, mogen een ochtend of een middag op kennismakingsvisite komen.

  De ouders van de kleuters die komen wennen, krijgen van de leerkracht een vragenlijst over de voorschoolse periode. Op deze manier kunnen wij ons een beeld vormen van de leerling. 

  Wanneer de kinderen een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hebben bezocht, ontvangen wij van de ouders graag een overdrachtsformulier.

   

   

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |