Wij zijn een katholieke school en willen vanuit deze levensovertuiging ons onderwijs inhoud geven. Een
  school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is een meerwaarde, en die vindt de Wingerd in het 
  evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld. Op school zijn de leerkrachten 
  bezig met de vorming van mensen, die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, en die de 
  toekomst inkijken. Voor die toekomst wordt geprobeerd dat geloof in een betere wereld mee te geven. 
  Dat wordt gerealiseerd door vieringen en catecheselessen, maar vooral door het scheppen van een 
  opvoedingsklimaat met waarden en normen, van een speciale sfeer, waarin verdraagzaamheid, 
  solidariteit, zorg voor zwakkeren, aanwezig zijn bij vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en 
  levensovertuiging kunnen worden beproefd. 

   

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |