Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Dit schooljaar gaat de Wingerd beginnen 
  aan het opleidingstraject voor Kanjerschool. Tijdens de studiedagen volgen alle leerkrachten van de Wingerd de Kanjertrainingsopleiding . De Kanjertraining is een methode op sociaal-emotioneel gebied en wordt in alle groepen gegeven. Doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Het 
  effect op langere termijn is, dat kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. 
  Wat betekent dat voor uw kind? 
  Een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren. 
  Kanjer lessen van groep 1 t/m 8, met als doel: 
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn. 
  • Leerlingen voelen zich veilig. 
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. 
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. 
  Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. 
  Een degelijk leerlingvolgsysteem m.b.t. sociale – en emotionele ontwikkeling van groep 1 t/m 8 
  Een “Kanjer”diploma voor de leerlingen van groep 8 bij het verlaten van de basisschool 
  Leerkrachten die gediplomeerde Kanjertrainers zijn 
  Leerkrachten die handelen volgens de principes van de Kanjertraining: 
  • we vertrouwen elkaar 
  • we helpen elkaar 
  • niemand speelt de baas 
  • we lachen niemand uit 
  • niemand doet zielig
  Wilt u meer informatie? Kijk dan op www. Kanjertraining.nl 

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |