Tijdens de kennismakingsgesprekken wordt het gedragsprotocol aan de orde gesteld. Ouders kunnen het gedragsprotocol op de website vinden. Ieder jaar ondertekenen ouders het ARBO-formulier. Hierop staat aangegeven dat ouders hebben kennisgenomen van het gedragsprotocol en hierachter staan.

  Het gedragsprotocol bestaat uit de volgende onderdelen:

  1.       De grenzen aan de zorg m.b.t. het gedrag

  2.       De gedragscode

  3.       Het pestprotocol

  4.       Aanpak en sancties bij het niet naleven van de gedragsregels

  5.       Protocol schorsing en verwijdering

  6.       Plan van aanpak bij klachten

  Gedragsprotocol (link voor het word document Gedragsprotocol)

  copyright © 2013 | de Wingerd | Kroonkruid 107A 2914TK, van Beethovenlaan 35 2912VK | Nieuwerkerk a/d IJssel

   email: dewingerd@rvko.nl | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |